آشنایی با انواع فرآورده های خونی آشنایی با انواع فرآورده های خونی و نحوه ی نگهداری انديكاسيون ها و علائم اختصاری فرآورده هاي خون آن دسته از مواد تشكيل دهنده خون هستند كه كاربرد درماني داشته ،مي توانند به وسيله سانتريوفيوژ، فيلتر كردن و منجمد نمودن با استفاده از روش هاي مرسوم انتقال خون تهيه گردند . الف)پلاسمای تازه منجمد FFP ب)کرایوپروسیپیتات ج)کرایوپورپلاسما(CPP)(Cryo Poor Plasma) د) خون کامل(whole blood) ه)پلاکت متراکم(plateet concentration) و) گلبول