ارتودنسی ثابت 25 فروردين 1396

ارتودنسی با براکت های هم رنگ دندان

در این روش درمانی ، از براکت های سرامیکی (شیشه ای) Ceramic brackets یا از براکت های کامپوزیتی(Composite brackets) بجای براکت های فلزی رایج استفاده می شود و بقیه مراحل و روش های درمانی هیچ…
ادامه مطلب...
ارتودنسی ثابت 25 فروردين 1396

ارتودنسی لینگوال

در روش لینگوال، اجزا یا دستگاهها پشت دندانها و در مجاورت زبان قرار می گیرد . اگرچه جنس براکت ها فلز است ولی با توجه به این که در پشت دندانها قرار می گیرد دستگاههای…
ادامه مطلب...
ارتودنسی ثابت 25 فروردين 1396

ارتودنسی با روش دیمون

یکی از جدیدترین روش های درمانی دیمون است . به طور معمول می بایست با استفاده از کش های بسیار کوچک سیم را به براکت های ارتودنسی متصل نمود ولی در روش دیمون از براکت…
ادامه مطلب...
ارتودنسی ثابت 25 فروردين 1396

ارتودنسی ثابت چیست؟

منظور از ارتودنسی ثابت این است که بیمار نمی تواند دستگاه ارتودنسی را از دهان خارج نماید . در دستگاه ارتودنسی ثابت اجزا به صورت نگین هایی برروی دندان چسبانده شده و ثابت می گردند…
ادامه مطلب...